INFORMACIJA KLIENTAMS


 
 

Informacija pateikiama pagal LR Draudimo įstatymo ir Draudimo priežiūros komisijos 2011 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. N-69 reikalavimus.
 
Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė “INSURANCE BROKERS GROUP“”
Registracijos adresas: Gedimino pr.32-3, Vilnius
Buveinės adresas: Gedimino pr.32-3, Vilnius
Įmonės kodas: 301507333
Tel.(8 5) 21 26 550 , Fax. (8 5) 24 05 584
El. paštas: info@ibg.lt
Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė “INSURANCE BROKERS GROUP” įregistruota Valstybinėje įmonėje Registrų centras Vilniaus filiale. Informacija apie įregistravimą skelbiama VĮ Registrų centro interneto tinklalapyje www.registrucentras.lt
 
Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių draudimo brokerių įmonių sąrašas yra skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje www.lb.lt
 
UADBB „INSURANCE BROKERS GROUP” neturi, tiesiogiai ar netiesiogiai draudimo įmonės, kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonės ar užsienio valstybės draudimo įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo.
 
Jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė neturi tiesiogiai ar netiesiogiai UADBB „INSURANCE BROKERS GROUP” akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo.
UADBB „INSURANCE BROKERS GROUP” informuoja, kad egzistuoja draudimo įstatymo numatytos procedūros, kurios leidžia klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti skundus dėl draudimo tarpininkų veiklos ir prireikus, apie skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka procedūras t.y:
 
1.kilus ginčams dėl UADBB „INSURANCE BROKERS GROUP” veiklos, klientai ir kiti suinteresuoti asmenys gali raštu pateikti skundus ar kitomis ryšio bei pašto priemonėmis bendrovei. Kontaktinė kontaktinė informacija yra skelbiama interneto tinklalapyje www.ibg.lt.
2.skundai dėl UADBB „INSURANCE BROKERS GROUP” draudimo brokerių veiklos gali būti pateikti:
2.1.Draudimo brokerių rūmams, kurie nagrinėja skundus dėl draudimo brokerių veiklos bei profesinės veiklos pažeidimų. Informacija skelbiama interneto tinklalapyje www.dbr.lt.;
2.2. Lietuvos banko priežiūros komisijai, kuri nagrinėja vartotojų draudiko ginčus, kylančius iš draudimo sutarties ar susijusius su ja, ir nustato ginčų nagrinėjimo taisyklės. Informacija skelbiama interneto tinklalapyje www.lb.lt
 
UADBB „INSURANCE BROKERS GROUP” konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudiko pavedimu. Draudikų sąrašas, su kuriais bendrovė bendradarbiauja ir/ar gali bendradarbiauti skelbiamas interneto tinklalapyje www.ibg.lt
 
UADBB „INSURANCE BROKERS GROUP” siūlydama sudaryti draudimo sutartį, taip pat klientui pateikia LR Draudimo įstatymo 93 ir116 straipsniuose nurodytą informaciją.
 
UADBB „INSURANCE BROKERS GROUP” prieš sudarydama kiekvieną konkrečią draudimo sutartį, tiksliai nustatys ir nurodys, remdamasi visų pirma kliento pateikta informacija apie to kliento poreikius ir reikalavimus, pagrindines priežastis, kuriomis rėmėsi klientui duodama vieną ar kitą patarimą, dėl tam tikros draudimo sutarties. Ši informacija išdėstoma atsižvelgiant į siūlomos draudimo sutarties sudėtingumą.
 
Išvardinta informacija gali būti teikiama žodžiu, jeigu to reikalauja klientas arba jeigu draudimo apsauga būtina nedelsiant. Tokiais atvejais informacija klientui bus pateikiam iš karto sudarius draudimo sutartį.

 

Jeigu tarpininkavimo paslaugos bus teikiamos ryšio priemonėmis, iš anksto klientui teikiama informacija turi atitikti reikalavimus, taikomus teikiant vartotojams finansines paslaugas ryšio priemonėmis. Ši informacija bus pateikta klientui iš karto sudarius draudimo sutartį.
 
smart foreash